ATP ACES for Charity podpořila nadační fond Tomáše Berdycha

Nadační fond Tomáše Berdycha byl 7. ledna 2015 oficiálně podpořen dotaci ve výši 15 000 euro z prostředků Mezinárodní tenisové asociace ATP ACES for Charity. Z finanční podpory bude realizován projekt Sport s nadačním fondem Tomáše Berdycha, který je pilotním projektem nadačního fondu.

Program ATP ACES for Charity je mezinárodní iniciativa zacílená na podporu charitativních akcí v zemích, ve kterých jsou pořádány sportovní události ATP World Tour. Finanční prostředky jsou poskytovány zejména pro realizaci charitativních turnajů a dobročinných aktivit hráčů, zaměřených na široké spektrum poskytování pomoci od vzdělávání po zdraví a fitness. Od zahájení programu v roce 2011, uděluje ATP roční granty ve výši 10 – 15 000 dolarů na vybraný počet charitativních turnajů a dobročinných projektů hráčů ATP World Tour. 

Projekt Sport s Nadačním fondem Tomáše Berdycha si klade za cíl podpořit sport v rámci místních komunit a rozvoj sportovních aktivit u dětí školního věku. Obsahově budou realizovány dvě rozdílné části: vytvoření webové aplikace s databází slevových nabídek poskytovatelů sportovních služeb zaměřená na celé území České republiky a průběžná tvorba a aktualizace nabídek sportovních programů určených prioritně školám, klubům a sportovním oddílům v rámci celé České republiky.

Výsledná webová aplikace s databází sportovišť, která je hlavním výstupem projektu, bude dostupná na webových stránkách Nadačního fondu Tomáše Berdycha v průběhu roku 2015.

Kromě Nadačního fondu Tomáše Berdycha byly v letošním roce podpořeny také nadace a nadační projekty realizované pod záštitou Martina Cilice, Michaela Changa, Simoneho Boelli, Wallyho Masura, BB&T Atlanta Open, SkiStar Swedish Open & Is Stockholm Open, Aircel Chennai Open a Hall Of Fame Tennic Championships.

Související odkazy: ATP announces’ATP ACES for Charity’s Grant recepients for 2015