Grantová podpora

Grantová finanční podpora je poskytována na základě písemné žádosti dvakrát do roka, zpravidla v měsíci březnu a říjnu příslušného kalendářního roku. Při výběru jsou upřednostňovány žádosti, které jsou zaměřené na klíčovou oblast podpory vyhlášené ve stávajícím kalendářním roce, projekty realizované na základě spolupráce mezi více subjekty a ty, které lze považovat za trvale udržitelné.

Kdo může o dotaci požádat?

O dotaci mohou v roce 2018 žádat pouze osoby se sídlem podnikání, místem podnikání anebo bydlištěm na území České republiky. Před podáním žádosti si prosím prostudujte Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu nadačního fondu a Statut Nadačního fondu Tomáše Berdycha. 

Jak má žádost vypadat?

Žádosti o finanční podporu podávejte výhradně prostřednictvím Registračního formuláře žádostí uvedeného níže. Nedílnou součástí je vyplněný tiskopis Žádosti o podporu z rozpočtu nadačního fondu.

Poradíme Vám

Pokud máte již z 90 procent vyplněnou žádost, a chcete se ujistit, že  jste neudělali formální chyby, nebo poradit, co ještě vylepšit, pošlete nám ji prostřednictím formuláře a své dotazy uveďte do poznámky. Každou první středu v měsíci Vám zavoláme a nabídneme krátkou konzultaci po telefonu. Konzultace k vyplněným žádostem poskytujeme nejpozději 14 dní před uzávěrkou jejich přijetí.

Grantové výzvy 2018

V tuto chvíli nejsou vyhlášeny žádné grantové výzvy. Předpokládaný termín zveřejnění je duben/květen 2018.