O nadačním fondu

Mise

Nadační fond Tomáše Berdycha je nezávislý nadační fond, založený Tomášem Berdychem v roce 2013 za účelem podpory rozvoje sportovních aktivit dětí i dospělých. Základním hodnotovým pilířem je přihlášení se ke společenské zodpovědnosti.

Vize

Věříme, že investicemi do projektů a aktivit zaměřených na podporu aktivního trávení volného času budeme prospěšní společnosti jako celku.

Zaměřujeme se především na:

  • osvětu v oblasti zdravého životního stylu a sportu,
  • zajištění sportovních i kulturních potřeb dětí,
  • poskytnutí materiálního vybavení sportovcům, sportovním družstvům i školám,
  • pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a dalších akcí za účelem propagace a získání finančních prostředků.

Chceme se podílet na rozvoji lidského potenciálu prostřednictvím přispívání k tvorbě příjemného a zdravého životního prostředí.